More images of this object
Show more

Twee brieven van William Adams; wegens sijn reys uyt Holland na Oost-Indien, met...

 • Title  Twee brieven van William Adams; wegens sijn reys uyt Holland na Oost-Indien, met vijf schepen, anno 1598 en vervolgens. :, En wat ontmoetingen hem in Japan overgekomen zijn., Nu aldereerst uyt het Engelsch vertaald. Met konst-print en register verrijkt
 •   Naaukeurige versameling der gedenk-waardigste zee en land-reysen na Oost en West-Indiën ... zedert het jaar 1593 tot 1599
 • Material krt., ill
 • Author  Purchas, Samuel,, ca1577-1626.
 •   Adams, William,, 1564-1620.
 • Publisher  Te Leyden,, by Pieter van der Aa, boekverkoper
 •   Aa, Pieter van der Leiden (1682-1730)
 • Date 1706
 • Extent [2], 24, [3] p
 • Dimensions in-8
 • Accession Number OTM: O 63-289 (7)
 • Identifier hdl:11245/3.3578
 • Type  BK
 •   PR
Show moreShow less
 • Serie Naaukeurige versameling der gedenk-waardigste zee en land-reysen na Oost- en West-Indiën, mitsgaders andere gewesten, ter eerster ontdekking en soo vervolgens van verscheyde volkeren, meerendeels door vorsten, of maatschappyen derwaarts gesonden, gedaan, waar van eenige noyt gedrukt, andere nu eerst uyt haar oorspronkelijke taalen overgeset, en sommige merkelijk verbeterd zijn, 21
 • Binding π1 A 8 B 6
 • Notes  Auteur is Samuel Purchas
 •   Met 1 uitslaande gegraveerde kaart en 1 gravure buiten de collatie
 •   Onderdeel van: Naaukeurige versameling der gedenk-waardigste zee en land-reysen na Oost en West-Indiën ... zedert het jaar 1593 tot 1599. - Deel 21 (1707)
 • Bib 990005757730205131
 • Keyword  1550-1600
 •   Japan
 •   Reisbeschrijvingen (vorm)
 •   Brieven (vorm)
 • Publications Catalogus der Bibliotheek Natura Artis Magistra (1881) 1761
 • Identifier hdl:11245/3.3578