Van graanhandelaar tot aristocraat

Als we denken aan de Gouden Eeuw, denken we aan Hooft. Een onhollandse Hollander, gecultiveerd, genereus, tolerant en voorkomend. Zijn gedichten worden nog altijd gelezen en gezongen, zijn toneelstukken worden regelmatig opgevoerd. 

De grootvader van dichter en historicus Pieter Cornelisz Hooft (1581-1647), Willem Janz was geboren in Zaandam en voer met een graanschip op de Oostzee. De vader van Pieter, Cornelis Willemsz, vestigde zich in Amsterdam. Ook hij was een koopman in graan maar hij bracht het tot burgemeester. Joost van den Vondel schreef een indrukwekkend gedicht over Cornelis Willemsz, waarin hij een ode bracht aan zijn onkreukbaarheid en zijn tolerantie.

Pieter Cornelisz Hooft is de beroemdste telg van het geslacht Hooft. Hij kreeg een aristocratische opvoeding waar ook een reis naar Italië bij hoorde. Daar maakte Hooft kennis met de Italiaanse cultuur en werd de dichter Hooft geboren. Hij was vermoedelijk de eerste Nederlander die een opera bezocht. 

Terug in Holland werd Hooft benoemd tot bestuurder van het Gooi. Vanuit het bekende Muiderslot regelde hij het bestuur en de rechtspraak. Hij schreef er ook de gedichten en toneelstukken waardoor hij nog altijd beroemd is. En hij ontving er zijn Amsterdamse vrienden die ook gedichten schreven en musiceerden. 

Hooft is belangrijk geweest voor onze Nederlandse taal. Het Nederlands was de volkstaal, Latijn was de taal die gebruikt werd voor geleerde teksten. Hooft schreef zijn grote historische werken in het Nederlands en leverde zo een bijdrage aan de schepping van ons hedendaagse Nederlands. 

  • Detail van het portret van P.C. Hooft door Michiel van Mierevelt.

  • Detail van het portret van P.C. Hooft door Michiel van Mierevelt.

xtf_query: 
keyword=hooft

Objecten bij dit verhaal