Onaanzienlijke monumenten

De oude catalogi van de Universiteitsbibliotheek worden zorgvuldig bewaard. Terecht, want het zijn stuk voor stuk monumenten van geleerdheid. Ze tonen hoe de bibliotheek er uitzag op verschillende momenten in haar lange bestaan.

De universiteitsbibliotheek heeft honderden catalogi. Catalogi van collecties, soms omdat iemand een bijzondere collectie boeken aan de universiteit schonk, soms omdat men het onderwerp belangrijk genoeg vond om een catalogus te rechtvaardigen.  

Catalogi zijn dus meer dan alfabetisch of thematisch geordende lijsten boeken. De boeken die erin staan tonen wat men in een bepaalde periode interessant vond. De manier waarop boeken werden beschreven veranderde ook in de loop der tijd en daaraan kan je zien hoe de altijd maar toenemende hoeveelheid drukwerk steeds grotere precisie vereiste bij het beschrijven. In de vijftiende eeuw bezat de bibliotheek één editie van een tekst, vier eeuwen later waren het er soms wel honderden.  

De grootste en meest monumentale catalogus van onze bibliotheek bestaat overigens niet meer; deze catalogus op kaarten, die vanaf de negentiende eeuw tot het eind van de twintigste eeuw werd bijgehouden, is verdrongen door de online catalogus.

  • De oude kaartcatalogus van de universiteitsbibliotheek aan het Singel in 1956.

xtf_query: 
keyword=catalogus&type=BK

Objecten bij dit verhaal