Kaerte van Suyt-Hollants grootste deel, vervatende geheel Rynlandt ende...

 • Titel Kaerte van Suyt-Hollants grootste deel, vervatende geheel Rynlandt ende Suytkennemerlandt, mitsgaders een gedeelte van Delflandt, Amstellandt ende het Sticht van Uytrecht, vertoonende alle de Steeden, Dorpen, Casteelen, weegen, uytwateringen ende Sluysen, waar inmede te sien is hoe eertyts de Haerlemmermeer ende de Leytsemeer van een gescheyden waren, ende geen gemeenschap en hebben gehat met de Spieringmeer, oock hoe men met de Wagen konde ryden van Haerlem door Vyfhuysen ende Nieuwerkerck na Amsterdam en Uytrecht, mede van Hillegom over de Vennep (alwaer men aen t'Veer met een Schouwe wierde overgeset) ende ryden konde door Aelsmeer, Ryck ende Slooten naer Amsterdam, als mede op Uytrecht, ende was doen ter tyt het vastelandt van den Ruygenhoeck sich streckende tot aen t'voornoemde Veer, gelyck sulx in dese kaerte is afgebeelt, welcke kaerte by Pieter Bruynsen (in syn leeven gesworen Landtmeeter van Ryn ende Kennemerlandt woonachtich tot Haerlem) is gekopieert in den Jare 1591, na sekere kaerte gedateert int Jaer ons Heeren 1531, ende is nae de voorsz. Copye in Druck uytgegegeven door Claes Jansz. Visscher. En nu wederom op ordre van de Heeren Burgemeesteren van Leiden op nieuws gedrukt door Pieter vander Aa, in 't Jaer 1724.
 • Materiaal kopergrav. ;
 • Auteur  Bruynsen, Pieter.
 •   Visscher, Claes Jansz.,, 1586/87-1652.
 •   Aa, Pieter van der.
 •   Aa, Pieter van der (I).
 • Uitgever  [Leiden] :, [Pieter vander Aa],
 •   Aa, Pieter van der Leiden (1682-1730)
 • Datering 1724.
 • Omvang 1 kaart. :
 • Afmetingen 67 x 56 cm
 • Schaal [Ca. 1:100.000].
 • Signatuur OTM: HB-KZL I 1 A 1 (36)
 • Identifier hdl:11245/3.2591
Toon meerToon minder
 • Annotaties Linksonder: C.J. Visscher excudit A° 1644.
 • Bib 990013691070205131
 • Trefwoord Zuid-Holland.
 • Identifier hdl:11245/3.2591