Nieuwe caerte verthonende hoe, ende in wat maniere, de Haerlemmer, Leydse, ende...

 • Titel  Nieuwe caerte verthonende hoe, ende in wat maniere, de Haerlemmer, Leydse, ende Spieringh Meer ... bedyckt soude moghen werden..., Aengewesen, ende uytgeleyt ... geinventeert door Jacob Bartelsz Veris ... ; Datmen met nader geleegentheydt ten dienste van die steede ende Rynlandt door nader konsept vertoonen sal connen 1641 ; [Willem van der Laech sculpsit]
 •   Provisioneel concept ontwerp ende voorslach dienende tot de bedyckinge vande groote water meeren
 • Materiaal kopergrav
 • Auteur  Veris, Jacob Bartelsz,, 17e eeuw.
 •   Laech, Willem van der,, ca. 1614-ná 1674.
 •   Vondel, Joost van den,, 1587-1679.
 • Datering 1641
 • Omvang 1 krt
 • Afmetingen 48 x 70 cm
 • Schaal Schaal [ca. 1:55.000]
 • Signatuur OTM: HB-KZL 102.12.07
 • Identifier hdl:11245/3.3072
 • Type MP
Toon meerToon minder
 • Annotaties  Titel boven de kaart: Provisioneel concept ontwerp ende voorslach dienende tot de bedyckinge vande groote water meeren
 •   Met één wapenschild
 •   Met gedicht van Vondel in cartouche linksonder: Aenden leeuw van Hollant (Uyt-heemsche vyanden te sitten inde veeren)
 •   Westnoordwest boven
 •   Legenda: Aenwysinge vande nieuwe caerte (A, a, B-Q)
 • Bib 990018798960205131
 • Trefwoord  Waterbouwkunde
 •   Dijken
 •   Haarlemmermeer
 • Literatuur  Jan Werner, De Atlas der Neederlanden, nr. IV:66
 •   Unger 383
 •   Schuytvlot 151
 • Identifier hdl:11245/3.3072