Caerte ende voorbereijdinge tot het bedijcken ende droochmaken vande...

 • Titel Caerte ende voorbereijdinge tot het bedijcken ende droochmaken vande Haerlemer-Meer :, om te vertoonen aende E. Wijse vorsienige Heeren Borgemeesteren raden ende regenten vande stadt Amsterdam dat die geluc met goede raet ende daet de hant daer mede willen aenhouwen om't gemene landts beste te soecken om dit groote heerlijcke lofbaerlijcke werck eens bijder hant te neemen om te bedijcken, ende met godes hulpe tot goet landt te brengen, ende profijt doen A° 1640 /, Ghedaen door Jan Adriaenss Leech-water, Ing. ende molen maker vande Rijp in Noort Hollandt ...
 • Materiaal ms., op perkament, gedeeltelijk gekleurd. ;
 • Auteur Leeghwater, Jan Adriaensz,, 1575-1650.
 • Datering 1640.
 • Omvang 1 kaart. :
 • Afmetingen 65 x 94,5 cm, formaat perkament: 67 x 96
 • Schaal Schaal [ca. 1:41.000].
 • Signatuur OTM: HB-KZL L.K. VIII 2
 • Identifier hdl:11245/3.3135
 • Type MP
Toon meerToon minder
 • Annotaties  Met gedichten en spreuken in het Latijn en Nederlands.
 •   Rechts midden onder: Conterfeijtinge vant setten en stellen vande water molens van de Haerlemer-Meer.
 •   Schaalstok (rechtsonder).
 • Bib 990012866870205131
 • Trefwoord Haarlemmermeer.
 • Identifier hdl:11245/3.3135