Allard Pierson in beeld

De beeldbank van het Allard Pierson bevat digitale afbeeldingen van, onder meer, archeologische voorwerpen, schilderijen, prenten, kaarten, foto’s en affiches, maar ook van integraal gescande boeken en manuscripten.

Het Allard Pierson beheert en presenteert de erfgoedcollecties van de Universiteit van Amsterdam. Onze specialisten delen hun kennis graag en de collecties zijn voor iedereen beschikbaar. Je kunt hier terecht voor tentoonstellingen, rondleidingen, onderzoek- en studie, colleges, ontmoetingen met kenners, vergaderruimtes, stageplekken, kinderactiviteiten, symposia, summer schools, lezingen, een museumcafé en een musemwinkel. In de langlopende museumpresentatie Van Nijl tot Amstel maak je een tijdreis door tienduizend jaar cultuurgeschiedenis. De reis begint in het oude Egypte en eindigt in het moderne Amsterdam. Daarnaast zijn er twee grote tentoonstellingen per jaar te zien. In Allard Pierson Live, een gratis toegankelijke zone, kun je in de loop van 2020 zelf aan de slag met de collectie, of restauraties van dichtbij bekijken.

biblia Biblia. Dat is de gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh Mog: Heeren Staten Generael ... in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over-geset, Romeyn de Hooghe, 1682

In de loop der tijd hebben vele verzamelaars, bibliotheken en erfgoedinstellingen hun collecties ondergebracht bij de Universiteit van Amsterdam. Deze vormen de bijzondere collecties. De archeologische collecties, ook in het bezit van de universiteit, werden lange tijd gescheiden beheerd in het Allard Pierson Museum. Sinds januari 2019 noemen we al deze erfgoedcollecties in één adem: de collecties van het Allard Pierson. Dagelijks gebruiken studenten, onderzoekers en liefhebbers de collecties voor bronnenonderzoek.

Topstukken