Disclaimer

Disclaimer
De beeldbank UvA Erfgoed (www.uvaerfgoed.nl/beeldbank) is een dienst van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam. Door deze website te gebruiken stemt de gebruiker in met onderstaande bepalingen.
 

Inhoud 
De beeldbank UvA Erfgoed stelt afbeeldingen beschikbaar van materiaal dat bij het Allard Pierson Museum en de Bijzondere Collecties van de UvA wordt beheerd. De beeldbank wordt met grote zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat de gegeven informatie onjuistheden bevat. De samenstellers behouden zich het recht voor om stilzwijgend wijzigingen aan te brengen. Bij twijfel over de inhoud van de beeldbank kunt u contact opnemen met de redactie: bijzonderecollecties.red@uva.nl
 

Aansprakelijkheid 
De UvA is niet aansprakelijk voor mogelijk onjuiste gegevens in de beeldbank UvA Erfgoed of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens zoals die in de beeldbank zijn opgenomen kunnen geen rechten worden ontleend. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de beeldbank. De UvA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden waarnaar gelinkt wordt.
 

Auteursrechten 
De in de beeldbank UvA Erfgoed geplaatste afbeeldingen zijn rechtenvrij.
Als u vindt dat inbreuk wordt gemaakt op uw auteursrechten, doordat uw werk zonder uw toestemming op de beeldbank UvA Erfgoed openbaar wordt gemaakt, verzoeken wij u ons dit mee te delen via bijzonderecollecties.red@uva.nl met opgave van de volgende gegevens:

  • een beschrijving van het werk waarvan de auteursrechten geschonden zouden zijn;
  • uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  • een verklaring dat het aangevochten gebruik niet door de houder van de auteursrechten, door diens gemachtigde of door rechtsvoorschriften is toegelaten;
  • een verklaring dat bovenstaande informatie naar waarheid is verstrekt en dat u zelf de houder van de auteursrechten bent of dat u gemachtigd bent om uit naam van de houder van de rechten te handelen.
     

Registratie
Als u afbeeldingen wilt downloaden of zelf aangemaakte collecties wilt bewaren voor later, moet u zich eerst registreren. Daarbij zorgt u ervoor dat de door u verstrekte gegevens juist, actueel en volledig zijn. De Privacyvoorwaarden [link] van de UvA zijn van toepassing. Bij de registratie wordt u ook gevraagd een wachtwoord op te geven. De UvA bevestigt uw registratie per e-mail aan het door u opgegeven e-mailadres.
Uw account is strikt persoonlijk. U bent zelf verantwoordelijk voor de acties die via uw account worden ondernomen en voor de geheimhouding van uw wachtwoord. U kunt uw account op ieder moment, om welke reden dan ook, opheffen. 
De UvA is gerechtigd naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving, uw account te beëindigen en bijdragen van welke aard dan ook te wissen en te bewerken. Dit geldt met name indien de UvA meent dat u in strijd met de Algemene Voorwaarden, rechten van derden of de wet gehandeld hebt.
 

Rechtskeuze
Op deze ‘Algemene voorwaarden UvA websites’ is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door de UvA aangepast worden.