Verhalen

Alle verhalen

  • Troje

  Nabije Oosten

  De term Nabije Oosten duidt geografisch gezien het gebied van Iran tot aan de Turkse westkust en de Levant aan. Cultuur-historisch vallen vele beschavingen die over een zeer lange periode in dit gebied bestaan hebben, onder deze aanduiding. 

  Lees verder
  • Forum Romanum circa 1854.

  Romeinse wereld

  Rome, het hutdorpje op de Palatijn, zou uitgroeien tot een wereldstad, centrum van een wereldrijk.

  Lees verder

  Etrurië

  Kwamen de Etrusken uit Klein-Azië of heeft het Etruskische volk zich in Italië zelf ontwikkeld? In ieder geval hadden zij een eigen cultuur.

  Lees verder
  • Zwart-figurig  aardewerk uit Athene.

  Productie van Atheense vazen

  De zwart-figurige techniek is omstreeks 700 v. Chr. in Korinthe uitgevonden en werd rond 630 v. Chr. door de Atheense vaasschilders overgenomen. Hoe werd het kenmerkende zwart-figurige en rood-figurige aardewerk eigenlijk gemaakt? 

  Lees verder
  • Het Parthenon in Athene.

  Griekse wereld

  De Griekse wereld omvat meer dan Griekenland. Kolonies werden gesticht in Zuid-Italië en Sicilië en op de westkust van het huidige Turkije. Na de overwinning op de Perzen kwam Griekenland tot grote bloei.

  Lees verder
  • Opgraving in Alexandrië.

  Grieks-Romeins Egypte

  Na de komst van Alexander de Grote kwam Egypte onder Grieks bestuur, en na de dood van Cleopatra in handen van de Romeinse keizer.

  Lees verder
  • Het Koptische Antoniusklooster in Egypte.

  Koptische periode

  Tegenwoordig wordt het woord Kopten gebruikt voor aanhangers van de Koptische kerk in Egypte. In de archeologie is het de benaming voor de christelijke bewoners van Egypte in de eerste eeuwen van onze jaartelling.

  Lees verder
  • De grote pyramide van Cheops in Giza, met rechts een van de koninginnepyramides.

  Faraonisch Egypte

  De meest in het oog lopende aspecten van het land in deze periode zijn de zorg voor het leven na de dood, en de vele goden die er vereerd werden, zowel in menselijke als dierlijke vorm.

  Lees verder
  • Cyprus, Aphrodites rots.

  Cyprus

  Het eiland Cyprus ligt op het snijpunt van drie continenten, Europa, Azië en Afrika. Voor de Grieken was Cyprus het eiland van Aphrodite. De godin van liefde en schoonheid zou bij het eiland uit zee opgerezen zijn.

  Lees verder
  • De Griekse mythe van de Minotaurus.

  Griekse Voortijd

  Op het Griekse vasteland ging men rond 3000 v. Chr. metaal bewerken en brak de Bronstijd aan. Doordat men enerzijds behoefte had aan koper en tin, de bestanddelen voor brons, en anderzijds kon beschikken over overschotten aan olijfolie en wolproducten ontstond er een levendige handel en groeide de welvaart.

  Lees verder
Terug naar boven