Verhalen

Alle verhalen

  • Anatomische les van Lodewijk Bolk door Martin Monnickendam, 1925.

  Anatomische lessen

  De eerste anatomische lessen werden uitgevoerd in Bologna in de dertiende eeuw. De kerk was sceptisch over het openen van lichamen - de tempel van de ziel diende niet te worden ontheiligd. 

  Lees verder
  • Manuscript van Gerardus Vossius. Foto: Monique Kooijmans.

  Founding father van de UvA

  Goedbeschouwd was Gerardus Vossius een immigrant: zijn wieg stond in de buurt van Heidelberg. De geleerde Vossius stierf echter als Amsterdammer, en wat meer is: hij was een van de founding fathers van de UvA.

  Lees verder
  • Troje

  Nabije Oosten

  De term Nabije Oosten duidt geografisch gezien het gebied van Iran tot aan de Turkse westkust en de Levant aan. Cultuur-historisch vallen vele beschavingen die over een zeer lange periode in dit gebied bestaan hebben, onder deze aanduiding. 

  Lees verder
  • Forum Romanum circa 1854.

  Romeinse wereld

  Rome, het hutdorpje op de Palatijn, zou uitgroeien tot een wereldstad, centrum van een wereldrijk.

  Lees verder

  Etrurië

  Kwamen de Etrusken uit Klein-Azië of heeft het Etruskische volk zich in Italië zelf ontwikkeld? In ieder geval hadden zij een eigen cultuur.

  Lees verder
  • Zwart-figurig  aardewerk uit Athene.

  Productie van Atheense vazen

  De zwart-figurige techniek is omstreeks 700 v. Chr. in Korinthe uitgevonden en werd rond 630 v. Chr. door de Atheense vaasschilders overgenomen. Hoe werd het kenmerkende zwart-figurige en rood-figurige aardewerk eigenlijk gemaakt? 

  Lees verder
  • Het Parthenon in Athene.

  Griekse wereld

  De Griekse wereld omvat meer dan Griekenland. Kolonies werden gesticht in Zuid-Italië en Sicilië en op de westkust van het huidige Turkije. Na de overwinning op de Perzen kwam Griekenland tot grote bloei.

  Lees verder
  • De oude kaartcatalogus van de universiteitsbibliotheek aan het Singel in 1956.

  Onaanzienlijke monumenten

  De oude catalogi van de Universiteitsbibliotheek worden zorgvuldig bewaard. Terecht, want het zijn stuk voor stuk monumenten van geleerdheid. Ze tonen hoe de bibliotheek er uitzag op verschillende momenten in haar lange bestaan.

  Lees verder
  • Detail van het portret van Petrus Francius, staande voor het grafmonument van Michiel de Ruyter in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.

  Twee geweldenaars

  Michiel de Ruyter kennen we allemaal. Petrus Francius, hier ruim veertig jaar oud, kent bijna niemand.  Toch was hij beroemd in heel Europa. Pieter de Frans was hoogleraar aan het Athenaeum Illustre, de voorloper van de Universiteit van Amsterdam.

  Lees verder
  • Detail van het portret van P.C. Hooft door Michiel van Mierevelt.

  Van graanhandelaar tot aristocraat

  Als we denken aan de Gouden Eeuw, denken we aan Hooft. Een onhollandse Hollander, gecultiveerd, genereus, tolerant en voorkomend. Zijn gedichten worden nog altijd gelezen en gezongen, zijn toneelstukken worden regelmatig opgevoerd. 

  Lees verder
  • Joost van den Vondel door J.D. Bles, een krijttekening uit 1843.

  De eerste Dichter des Vaderlands

  Vondel was de grootste dichter van de Gouden Eeuw en een van de grootste dichters die ooit in het Nederlands heeft geschreven. Door de eeuwen heen is Vondel beroemd gebleven en ook wel omstreden.

  Lees verder
  • Opgraving in Alexandrië.

  Grieks-Romeins Egypte

  Na de komst van Alexander de Grote kwam Egypte onder Grieks bestuur, en na de dood van Cleopatra in handen van de Romeinse keizer.

  Lees verder
  • Het Koptische Antoniusklooster in Egypte.

  Koptische periode

  Tegenwoordig wordt het woord Kopten gebruikt voor aanhangers van de Koptische kerk in Egypte. In de archeologie is het de benaming voor de christelijke bewoners van Egypte in de eerste eeuwen van onze jaartelling.

  Lees verder
  • De grote pyramide van Cheops in Giza, met rechts een van de koninginnepyramides.

  Faraonisch Egypte

  De meest in het oog lopende aspecten van het land in deze periode zijn de zorg voor het leven na de dood, en de vele goden die er vereerd werden, zowel in menselijke als dierlijke vorm.

  Lees verder
  • Cyprus, Aphrodites rots.

  Cyprus

  Het eiland Cyprus ligt op het snijpunt van drie continenten, Europa, Azië en Afrika. Voor de Grieken was Cyprus het eiland van Aphrodite. De godin van liefde en schoonheid zou bij het eiland uit zee opgerezen zijn.

  Lees verder
  • De Griekse mythe van de Minotaurus.

  Griekse Voortijd

  Op het Griekse vasteland ging men rond 3000 v. Chr. metaal bewerken en brak de Bronstijd aan. Doordat men enerzijds behoefte had aan koper en tin, de bestanddelen voor brons, en anderzijds kon beschikken over overschotten aan olijfolie en wolproducten ontstond er een levendige handel en groeide de welvaart.

  Lees verder
  • Hugo de Vries, geschilderd door Thérèse Schwarze in 1918. Hij wordt afgebeeld tijdens het schilderen van een Teunisbloem, zijn belangrijkste proefplant.

  Een nieuwe Gouden Eeuw

  Bestaat er een samenhang tussen economische bloei, de wetenschap en de kunst? Nou en of. Die is nergens zo goed te zien als aan Amsterdam in het laatste kwart van de negentiende eeuw.

  Lees verder
  • Detail van een portret van Thomas More. Vlaams, circa 1510. Dit is het oudste schilderij uit de verzameling van Gerardus van Papenbroeck.

  Het oog van de meester ...

  In 1743 schonk Gerardus van Papenbroeck 52 portretten van geleerden aan het Amsterdamse Athenaeum Illustre, ter inspiratie van de studenten. Tegenwoordig zien zij toe op de promoties in de Agnietenkapel. Goed voorbeeld doet volgen.

  Lees verder
Terug naar boven